Dane publiczne IMGW-PIB

Wersja BETA nowej odsłony serwisu danepubliczne.imgw.pl

Interfejs API danepubliczne.imgw.pl umożliwia dostęp do danych gromadzonych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy.

Dane synoptyczne

Aby pobrać aktualne dane ze stacji synoptycznych (w formacie JSON) należy użyć adresu:

https://danepubliczne.imgw.pl/api/data/synop

Możliwe jest także pozyskanie danych w formatach xml, csv, html w tym celu należy do adresu dodać /format/{wybrany format} np.:

https://danepubliczne.imgw.pl/api/data/synop/format/html

Aby uzyskać dane jedynie dla wybranej stacji należy w adresie podać parametr id stacji lub jej nazwę (pisaną bez polskich znaków diakrytycznych) np.:

dla parametru id:

https://danepubliczne.imgw.pl/api/data/synop/id/12500

dla nazwy stacji (parametr station):

https://danepubliczne.imgw.pl/api/data/synop/station/jeleniagora

dla wybranych konkretnych stacji również istnieje możliwość zmiany formatu danych np.:

https://danepubliczne.imgw.pl/api/data/synop/id/12105/format/xml

Dane hydrologiczne

http://danepubliczne.imgw.pl/api/data/hydro/

Dane Plikowe

Ostrzeżenia

Pliki tekstowe z ostrzeżeniami dostępne są pod adresami:

dla ostrzeżeń meteorologicznych: https://danepubliczne.imgw.pl/data/current/ost_meteo dla ostrzeżeń hydrologicznych: https://danepubliczne.imgw.pl/data/current/ost_hydro

Dane archiwalne

Ostrzeżenia archiwalne

Archiwalne ostrzeżenia dostępne są w miesięcznych zestawieniach w skompresowanych plikach (zip) pod adresami:

dla ostrzeżeń meteorologicznych: https://danepubliczne.imgw.pl/data/arch/ost_meteo dla ostrzeżeń hydrologicznych: https://danepubliczne.imgw.pl/data/arch/ost_hydro
Dane pomiarowo obserwacyjne

Dane Pomiarowo obserwacyjne dostępne są pod adresem:

https://danepubliczne.imgw.pl/data/dane_pomiarowo_obserwacyjne/
Copyright IMGW-PIB © Wszelkie prawa zastrzeżone.